Drupal 8 upgrade met nieuwe huisstijl vermindert CO2-uitstoot

Een nieuwe Drupal 8 website met nieuwe huisstijl en meer vergelijkingsmogelijkheden. scholenvoorminderco2.be opent hiermee de weg naar een groenere toekomst. Met de opgefriste code en verbeterde visualisaties kunnen scholen nu nog beter de CO2-uitstoot van hun emissiebronnen monitoren en aanpakken.

Klant:

MOS Vlaanderen

Sector:

Maatschappelijke dienstverlening

Opfrissen van code én design

Websites zijn gemaakt om bezocht te worden. Daarom gingen we na wat het doel van de website was en werkten zo de flows uit van het project. Verschillende deadlines markeerden de vooruitgang van de nieuwe Drupal website voor Scholen voor minder CO2.

SVMCO2 - Logo nieuw

Drupal 8 platform en tool ontwikkeling

Een Drupal 7 website upgraden naar Drupal 8? De code verschilt zo sterk dat we alle functionaliteiten en beveiliging opnieuw maakten. De achterliggende logica en formules van de CO2-tool konden we wel rechtstreeks overnemen, met hier en daar enkele aanpassingen zodat de tool vlot werkt in de nieuwe Drupal 8 website.

Met de upgrade is de Drupal website en tool flexibeler. Scholen hebben nu meer invoermogelijkheden voor hun emissiebronnen: voedingsafval, transport van leerlingen en schoolpersoneel, verschillende watermeters… . Bovendien zorgden we ervoor dat de tool onderscheid maakt tussen schoolperiodes en vakantieperiodes. Op basis van die optimalisaties krijgt schoolpersoneel nog meer inzicht in hun CO2-uitstoot.

Leerkrachten kunnen alle metingen zien die de school ingeeft. Ze kunnen een simulatie maken, vertrekkend van een nulpunt (de laatste data van de school). Een emissievoordeel berekenen is nu nog makkelijker. Zowel op het vlak van uitbreidingen van CO2-uitstoot als op vlak van het design van de grafiekjes is de data makkelijker en beter te gebruiken. In 1 woord: gebruiksvriendelijker

scholen voor minder co2

Makkelijker data visualiseren in nieuwe huisstijl

Het nieuwe scholenvoorminderco2.be maakt het makkelijk om CO2-doelstellingen voor jouw school te formuleren, op te volgen en te bereiken. Dankzij de geüpdate CO2-calculator, opgefrist design en betere vergelijkingsmogelijkheden werken leerlingen én leerkrachten mee aan CO2-reductie en een betere toekomst!

Graag advies voor een nieuwe website?

Heb je nog vragen voor ons of wil je eens afspreken?