Gemakkelijke how-to: HTTP Authentication Shield (tijdelijke workaround)

Drupal tip
Drupal tip

Gemakkelijke how-to: HTTP Authentication Shield (tijdelijke workaround)

Op drupal.org is er een module beschikbaar voor de PHP Authentication shield in Drupal 7. Maar dit is nog niet het geval voor de Drupal 8 sites. Daarom hebben wij deze drupaltip voor jullie gecreëerd. Om een tijdelijke workaround te creeëren, tot de Drupal 8 versie er is, kan je in je settings.php het volgende zetten:

Op drupal.org is er een module beschikbaar voor de PHP Authentication shield in Drupal 7. Maar dit is nog niet het geval voor de Drupal 8 sites. Daarom hebben wij deze drupaltip voor jullie gecreëerd. Om een tijdelijke workaround te creeëren, tot de Drupal 8 versie er is, kan je in je settings.php het volgende zetten:

if (php_sapi_name() !== 'cli' && (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) || $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] !== 'user' || $_SERVER['PHP_AUTH_PW'] !== 'pwd') ) {

   header('WWW-Authenticate: Basic realm="My Realm"');

   header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');

   echo 'Authentication is required';

   exit;

}

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief