Gemakkelijk en efficient nodes in bulk editeren

Drupal tip
Drupal tip

Gemakkelijk en efficient nodes in bulk editeren

Nodes in bulk editeren kan je makkelijk doen door gebruik te maken van de module VBO, maar wat als de voorziene functionaliteit van deze module niet volstaat? Er zijn verschillende opties mogelijk.

Twee van die opties zijn:

  • Een eigen action definieren die vervolgens kan gebruikt worden in VBO (Deze optie wordt niet besproken in deze drupal tip)
  • Gebruik maken van de core function node_mass_update

Deze functie verwacht een array van node id's en een array van key/value pairs met als key de veld naam en als value de waarde van het veld dat moet geupdated worden.

Drupal zal automatisch een batch starten als het aantal nodes, die moet bijgewerkt worden, hoger ligt dan 10. Dit voorkomt time-outs op de server. Bovenstaande functie biedt dus een snel alternatief om nodes in bulk te editeren.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief