DrupalCon 2016 Dublin: Derde dag

DrupalCon 2016 Dublin

DrupalCon 2016 Dublin: Derde dag

DrupalCon

We waren dit jaar met 5 personen aanwezig op DrupalCon. Hieronder een samenvatting van de sessies die wij het interessantste vonden.

Implementing Design Patterns with PHP

Deze sessie vond plaats op de laatste dag van DrupalCon en was een echte brain breker. Dit hield ons echter niet tegen om deze technische sessie bij te wonen.

Er werd gestart met wat theoretische uitleg over OO design en waarom design patterns een good practice zijn. Na deze korte inleiding werden er 4 design patterns uit de doeken gedaan:

  • Factory method (= creational pattern): een manier om objecten te instantiëren zonder exact vast hoeven te leggen van welke klasse deze objecten zullen zijn.
  • Decorator pattern (=structural pattern): een manier om dynamisch extra functionaliteit toe te voegen aan een object zonder het bestaande object aan te passen of te extenden met subclasses.
  • Composite pattern (=structural pattern): het composite pattern zorgt ervoor dat een groep van objecten hetzelfde kan behandeld worden als één instance van een object.
  • Visitor pattern (=behavioural pattern): dit pattern laat je toe om algoritmes te scheiden van je object structuur. Door dit pattern te gebruiken kan je makkelijk operaties en algoritmes aan het object toevoegen, zonder de structuur van het object aan te passen.

Er zijn nog veel andere design patterns, maar deze 4 werden in detail uitgelicht en zijn ook veel gebruikte patterns. Wederom een zeer interessante sessie!

Meer info over deze sessie: https://events.drupal.org/dublin2016/sessions/implementing-design-patterns-php

Varnish and VCL: Beyond copy/paste from the internet

Het merendeel van de websites die we bouwen in Drupal maken op de hosting gebruik van Varnish.

Varnish is een HTTP-accelerator, ontworpen voor het cachen van dynamische websites. Wanneer met Varnish voor een server zet zal de server die erachter staat minder werk hebben wat de laadsnelheid ten goede komt. Varnish wordt gebruikt door bekende websites als Wikipedia, The New York Times, Facebook, Twitter, Vimeo en Tumblr.

Op het internet zijn er verschillende VCL bestanden te downloaden. Dit is de configuratie voor Varnish. Het logische gevolg is dat veel mensen deze VCL bestanden gebruiken zonder deze aan te gaan aanpassen.

Tijdens deze sessie leerden we dieper ingaan op Varnish om het potentieel van deze technologie nog meer aan te spreken. Daarnaast leerden we ook testen schrijven om onze VCL bestanden te testen.

Kortom een boeiende sessie waarvan onze klanten de vruchten zullen plukken.

Meer info over deze sessie: https://events.drupal.org/dublin2016/sessions/varnish-and-vcl-beyond-copypaste-internet

Workbench

De Workbench module, bijna stable voor Drupal 8, zorgt ervoor dat het beheren van inhoud eenvoudiger zal worden. De module creëert een overview van alle content met hun states. Deze states (zoals needs review, draft) kan je zelf aanmaken. Hierop kan je dan custom states transition toepassen die er voor zorgen dat de state eenvoudig kan veranderen, eventueel gekoppeld aan een of meerdere acties.

Verder zijn er ook enkele handige modules die Workbench aanvullen

  • Workbench Access: verdeel de inhoud in verschillende secties gebaseerd op zijn bovenliggend item. Je kan dan gebruikers rechten geven op een bepaalde sectie.
  • Workbench Moderation: een uitbreiding op de huidige node revisions state: published and unpublished.

Meer info over deze sessie: https://events.drupal.org/dublin2016/sessions/workbench-drupal-8

Search and beyond with Elasticsearch

Bijna iedereen is het er over eens: de core Search module uit Drupal is te beperkt en stamt nog uit de tijd dat MySpace hot was. Daarom gebruiken veel agencies reeds lang de Search API in combinatie met een database-index of Solr. Er is nu echter reeds geruime tijd een alternatief beschikbaar: Elasticsearch. In tegenstelling tot Solr wordt Elasticsearch in Drupal puur in custom code geconfigureerd, geïndexeerd en gequeried (er ontbreekt nog een Drupal 8 versie om te integreren in Search API). Daarvoor bestaat er een perfecte PHP library die eventueel in combinatie met de experimentele module elasticsearch_helper kan worden aangeroepen. 

In tegenstelling tot bij Solr, ligt de nadruk bij oplossingen gebouwd met Elasticsearch niet zozeer op search facets maar eerder op autocompletion. Denk aan Wikipedia, Spotify, etc. Hierbij kunnen we contextgevoelig werken en bepaalde content prioriteit geven. Elasticsearch zelf is trouwens volledig beheer- en bevraagbaar via een REST API. Dat maakt het een goede oplossing om content te voorzien voor verschillende applicaties en platformen, waarvan Drupal slechts één voorbeeld is.

Meer info over deze sessie: https://events.drupal.org/dublin2016/sessions/search-and-beyond-elasticsearch

Self managing organizations, Teal and Holacracy in practice - one year later

Op DrupalCon Barcelona vorig jaar hebben we de sessie over self managing teams gezien van Tiil. Hier spraken ze over hun overgang naar een klassieke organisatie naar een volledig zelfsturende organisatie. Het sprak ons enorm en we hebben het afgelopen jaar geïmplementeerd. Dit jaar gaven ze een update over hoe ze het intussen stellen. 

Het was een hele opluchting te horen dat het goed werkt. Ze zijn in 1 jaar gegroeid van 130 naar 170 personen. Ze hebben ook Holocracy toegepast binnen hun organisatie. Voor ons is dat voorlopig nog een stap te ver. Het begint pas vruchten af te werpen vanaf 50 personen, hier zijn we nog niet.

Meer over deze sessie: https://events.drupal.org/dublin2016/sessions/self-managing-organizations-teal-and-holacracy-practice-one-year-later

Closing session

Tijdens de closing session werden de nodige bedankjes en statistieken gedeeld. Het belangrijkste nieuws is echter de aankondiging van de volgende editie. Deze gaat door in Wenen! https://events.drupal.org/vienna2017

DrupalCon Vienna 2017

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief